Таг бюджет на Варна

Проектът за бюджет бе представен на обществено обсъждане. Снимка Община Варна

На 647 960 000 лева възлиза проектът за бюджет на Варна за 2022 г.

Проектобюджетът на Община Варна за 2022 г. е в размер на 647 960 000 лева, от които 88,2 млн. лева са от европейски проекти и програми. Приходите...

Налице е значителен ръст в приходите от местни данъци и такси в размер на 22 394 035 лева за 2021 г., спрямо 2020 г. Снимка Община Варна

Община Варна е преизпълнила със 120,29% приходната част от бюджета за 2021 г.

Община Варна е преизпълнила приходната част на бюджета за 2021 г. от местни данъци и такси със 120,29%, съобщиха от дирекция "Местни данъци"...

Докладната записка за отпускането на средствата бе подкрепено на заседание на Комисията по култура към Общинския съвет - Варна

185 500 лева са планирани за реставрация на Римски терми на Одесос

185 500 лева са планирани в бюджета на Община Варна за аварийна консервация и реставрация на Римски терми на Одесос. Докладната записка за отпускането...

19,8 млн. лева са средствата за култура и спорт за настоящата година. Снимка Архив Черноморие-бг

Варна ще разполага с бюджет от половин милиард лева

За първи път Варна ще разполага с над половин милиарден бюджет. Финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лева и е с 64,63 млн. лева по-висока от пре...

Планирано е проектите да бъдат реализирани през настоящата година. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Варна поема дълг за реализация на проекти на стойност 119 708 831 лева

Община Варна ще поеме дълг за реализацията на няколко проекта. Общата стойност на проектите е 119 708 831 лева. Проект "Благоустрояване, ...