Логото ще се използва за екологична инициатива. Снимка Община Бургас

Логото ще се използва за екологична инициатива. Снимка Община Бургас

240 лева очакват авторът на най-доброто лого на екологичната инициатива "Син етикет". Конкурсът се провежда съвместно от Община Бургас и университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Крайният срок за изпращане на проектните файлове е 20 май -  Европейски ден на морето. Предложенията следва да бъдат предоставени на e-мейл: [email protected] или на електронен носител в Община Бургас на улица "Александровска" 26.

Логото ще е основен знак за маркиране на заведения за хранене и развлечения, които се включат в кампанията за намаляване на полимерните отпадъци и не използват материали за еднократна употреба от пластмаса като чаши, чинии, сламки и прибори за хранене.

С оригиналното графично лого обектите ще бъдат отличавани и на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представянето им на организирани събития в рамките на проект за опазване на околната среда.

Логото трябва да бъде пригодено за статична печатна и електронна интерпретация. Да е разработено така, че да е подходящо за използване с и без фон, както  в малък, така и в по-голям размер. Да бъде подходящо за печатни реклами и сувенири, информационни табели, билбордове.

По преценка на творците графичните проекти могат да включват интегриран в логото текст, който следва да бъде във вариант на български и английски език (Blue Label), придружени от цветни и черно - бели версии с възможност за компютърна анимация. Логото трябва да бъде разработено и представено във формат JPG, както и във векторен формат (EPS, AI, CDR, PDF)

Всеки автор може да предложи до 3 проекта;

Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса;

Концепция, с която обосновава идеята си - въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи;

Заедно с проекта си авторът трябва да приложи: имена, ел. поща и телефон за контакт;

Подписана декларация за авторство на предложения проект (Приложение 1).

Оценяване и класиране:

Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши от оценителна комисия в следния състав: графичен дизайнер; художник; представител на дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" при Община Бургас; представител от екипа за управление на проекта.

Журито ще излъчи един победител.