533-ма седесари в Бургас ще избират нов лидер

 

Седесарите ще избират между четири кандидатури за председател и две кандидатури за зам.председател, излъчени от областта. От цялата област имащите право на глас са около 700, които ще гласуват в партийните организации по общини.

Право да гласуват на вътрешните избори имат седесарите, платили членския си внос и присъстващи в списъка, изготвен от комисията по изборите. Изборният ден в централата на СДС в Бургас започва точно в 10.00 часа и приключва в 17.00. Резултатите ще бъдат обобщени, след което изпратени в столицата. Там Националната комисия по  вътрешни избори ще обобщи резултатите от цялата страна и най-късно във вторник ще излезе с решение кой е новият председател на Синята партия.