Staz

Staz

Бургаски студенти ще стажуват на пристанището

да не са работили досега по специалността и да не са навършили 29 години. Възможностите за кандидатстване бяха обсъдени на среща между учащи от университет "Проф. д-р Асен Златаров", които пишат в студентския вестник "Академичен глас" и ръководството на пристанището - Диян Димов - изпълнителен директор, ръководителя на направление "Проектиран и строителство" - Живко Куцаров. По време на срещата бе коментирана и реализацията на проекта "Супер Бургас" и изграждането на нови терминали за пасажерски кораби, зона за отдих и развлечения.