Символичен домакин на срещата бе кметът на Бургас Димитър Николов. Снимка МРРБ

Символичен домакин на срещата бе кметът на Бургас Димитър Николов. Снимка МРРБ

Близо 3 млрд. лева са договорените средства за реализация на проекти по управляваната от Министерството на регионалното развитие Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Сумата представлява над 94 % от общия разполагаем ресурс в размер на 3.14 млрд. лева, което е изключителен резултат предвид факта, че програмният период приключва на 31-ви декември 2023 г. За това информира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Нина Стоименова. Тя председателства 19-то заседание на Комитета за наблюдение на европейската програма, което се проведе в Културния дом на Нефтохимик в Бургас. Сградата е сред емблематичните обекти, обновени през програмния период със средства от ОПРР.

Зам.-министър Стоименова отчете, че към днешна дата са отворени всички 24 процедури, по които от програмата се отпуска безвъзмездна финансова помощ. Сключени са 756 договора, от които 306 са в процес на реализация, а изпълнението на останалите 450 е приключило, което означава, че над 59 % от проектите са с верифицирани и разплатени разходи.

"Сертифицираните средства, представени в ЕК и одобрени от нея като допустими, възлизат на 1,665 млрд. лева или 53 % от бюджета на оперативната програма, а разплатените са 2,109 млрд. лева или 67 % от ресурса ѝ. Тези цифри също показват, че се движим с изключително добри темпове", посочи още заместник-регионалният министър.

До момента са реализирани 76 проекта за образователна инфраструктура и 210 за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради. Завършените проекти за градска среда в големите общини на страната са 37, а за подпомагане на процеса на деинституционализация на деца и възрастни – 55. За обновяване и модернизация на пътна инфраструктура са финализирани 22 договора.

"Ключовите предизвикателства, свързани с изпълнението на оперативната програма през тази година бяха много. През последните месеци успяхме да канализираме темповете на изпълнение и разплащане по програмата, както и да разрешим и преодолеем текущите проблеми и да се върнем към нормалния ритъм на работа", коментира още заместник-министър Стоименова пред членовете на Комитета.

Приветствие към участниците в заседанието отправи г-жа Рейчъл Бомонт – представител на ГД "Регионална и градска политика" към Европейската комисия.

На 3-ти декември, от 11.00 часа ще се проведе и Годишното информационно събитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., за 2021 г. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, намиращ се на улица "Оборище" 49-51.