Гледат сделката с "Феста холдинг" на последната сесия в Несебър

 

Предложението за решение е на кмета Николай Димитров, който още с встъпването си в длъжност преди две години, пое ангажимента да не допусне мащабно строителство на полуострова, както и да проведе разговори с представители на "Феста холдинг" АД - страна по предварителен договор с Община Несебър, за отмяна на изграждането на делфинариум.

Казусът бе обсъждан на няколко пъти в местния парламент, след което се стигна до вземане на  решение за сформиране на временна комисия от общински съветници и представители на общинска администрация, която да проучи и прецени целесъобразността на предложението за замяна на 23 дка на полуострова, срещу 11 дка в новата част на града.

Предложението се оказа приемливо за представителите на "Феста холдинг" АД. То беше обсъждано с положителна нагласа, както от Обществения съвет към кмета на общината, така и на срещи с несебърската общественост. След тези своебразни референдуми, кметът Димитров е депозирал докладна записка пред общинските съветници. Едно положително гласуване за предлагания бартер ще спаси Стария Несебър от допълнително разкопаване и застрашаването му като паметник на Световното културно наследство.

Максим Момчилов