Глоба до 250 лева за родители, чиито деца бягат от училище

Това предвиждат промените в образователната сфера на община Бургас.

 

Размерът на налаганите глоби ще бъде различен в зависимост от броя на неизвинените отсъствия и поредността на нарушението. Най-ниската санкция при първо нарушение на ученика – 50 лева ще бъде налагана при натрупани от 10 до 17 неизвинени отсъствия, от 18 до 30 отсъствия ще бъде 70 лева, а над 30 – 100 лева. При второ нарушение глобите за 18-30 неизвинени отсъствия ще бъдат 150 лева, а над 30 отсъствия – 250 лева.

 

В началото на всеки месец директорите на общинските училища ще подават до заместник – кмета по образование и култура в Община Бургас Йорданка Ананиева мотивирани предложения за налагане на съответната глоба на родителите на ученика. Те ще съдържат информация с имената на ученика, броя на допуснатите неизвинени отсъствия, имената и адреса на родителите, копие от известията до родителите и копие от заповедта на директора за наложеното наказание.

Мерките целят да осигурят присъствието на учениците в учебните часове и да стимулират родителите да обръщат повече внимание на децата си, а условията и реда им са регламентирани от чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета. По всяка вероятност новите правила ще влязат в сила още през настоящата учебна година.