Докладната записка бе дебатирана на заседание на комисията. Снимка ОбС - Варна

Докладната записка бе дебатирана на заседание на комисията. Снимка ОбС - Варна

Пенсионерите във Варна ще могат да ползват безплатен интернет. Членовете на Постоянната комисия по социални дейности и жилищна политика в ОбС - Варна дадоха съгласието си да се осигури безплатна интернет връзка в пенсионерските клубове, като окончателното решение ще бъде взето на заседние на местния парламент.  

Съветниците дадоха също положително становище за увеличаване на годишната издръжка на пенсионерските клубове, в които са организирани певчески и/или други художественотворчески самодейни колективи. Всеки клуб ще получи по 200 лева повече за пътни разходи на самодейците при участието им в изяви извън територията на общината, като сумите ще се изплащат след представяне на съответните отчетни документи.

Според вносителите на предложението общата стойност на разходите за осигуряване на интернет и за увеличението на издръжката на пенсионерските клубове няма да надхвърли 10 000 лева за година, но ще се подобри социалният живот на възрастните хора.

На днешното си заседание членовете на комисията одобриха   също отпускането на еднократни социални помощи за 133 варненци на обща стойност 38 750 лева. Сред тях са четири деца, лишени от родителска грижа и сираци, които ще получат по 500 лева за абитуриентския си бал.   

Съветниците приеха и Годишния план за развитие на социалните услуги в община Варна за 2020 г., в който са включени общо 83 услуги. Част от тях, които досега са били финансирани със средства от общинския бюджет, ще станат държавно-делегирана дейност. Това ще спести на местната хазна около 1 млн. лева, стана ясно на заседанието.

По време на дискусията бе изтъкнато, че част от социалните центрове в общината работят много над капацитета си. По тази причина съветниците възложиха на социалната дирекция в Община Варна да направи анализ колко от центровете имат листа на чакащите и какви са възможностите за дофинансиране. Предложено бе там, където капацитетът е надвишен с над 20%, общината да отпусне допълнителни финансови средства. Евентуално решение ще бъде взето   на по-късен етап след разглеждане и обсъждане на направения анализ.