6tyrkeli7

6tyrkeli7

Последните щъркели отлитат от страната ни зимуват в Африка. От тях най-голям брой са тези, които посещават Северното африканско крайбрежие. Например нашите розови скорци зимуват в Мароко и Тунис, някои гривести чапли — в Либия, голяма част от белите ни щъркели — в делтата на Нил в Египет. Част от пчелоядите и пъдпъдъците зимуват в различни райони на Египет, а египетските лешояди — в Алжир и Мавритания. Във вътрешността и по-южните райони на Африканския континент, край реки и езера също зимуват много български птици: червеногърбите сврачки — в Танзания, славеите — в Конго и Кения, керкенезите — в Горна Волта и в Гана, кукувицата — в Ангола и Мозамбик, градските лястовици — в Конго, папунякът — в Централна Африка, а авлигата — в Източна Африка и Мадагаскар. В далечна Южна Африка се отправят и много от нашите бели щъркели, селските лястовици и бързолетите, където достигат там за около 1,5—2 месеца.

Сравнително по-малко видове зимуват в най-югозападните азиатски страни. Например по бреговете на Арабския полуостров прекарват зимата някои от нашите египетски лешояди и кукувици; някои от белочелите кокошки зимуват в Иран и Ирак, а друга част от белите щъркели — в Ливан, Сирия и Малоазиатска Турция.
Много от средиземноморските острови са зимен пристан за редица наши птици. Онези от сивите, малките бели и нощните чапли, които не са останали да зимуват у нас, се отправят за остров Малта, Сицилия, Цикладските острови, Спорадските острови и Крит. Една българска малка бяла чапла била уловена чак в далечна Сиера Леоне (на 5310 км). Много наши гривести чапли зимуват на югозапад — в Южна Италия, Сицилия и Малта. А някои от сивите ни чапли прекарват зимата в съседна Гърция (в Пелопонес и остров Корфу), както и в Южна Италия.
И накрая — част от нашите прелетни птици зимуват в по-южните топли части на страната около незамръзващи водоеми, минерални извори, хвостохранилища на топлоцентрали и др. Такива са някои чапли и корморани. През зимата във и около големите селища и градовете се концентрират редица видове, където намират достатъчно храна и убежище през студените месеци.