В момента 11 от всички 34 двойки са в изкуствени гнезда

В момента 11 от всички 34 двойки са в изкуствени гнезда

Своеобразен рекорд е отчетен в страната през последните 20 години - 34 двойки царски орли са регистрирани у нас. Мониторингът на заетите територии, извършен от Българското дружество за защита на птиците, който приключи миналата седмица, окончателно потвърди броя им.

В момента 11 от всички 34 двойки са в изкуствени гнезда – 9 от тях (26%) са поставени от БДЗП в рамките на проект, останалите две са поставени от "Зелени Балкани". Така общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда. Тези данни доказват, че това е една от най-ефективните мерки за опазване на царския орел, като тя е особено важна за младите и неопитни двойки, които пристъпват за пръв път към гнездене.

Припомняме, че през март три нови двойки царски орли бяха регистрирани от БДЗП в района на Сливен. Така районът се превръща във второто най-важно място за гнездене на царския орел в България след Сакар.

Освен с броя на заетите от двойки царски орли територии, 2020 година постави рекорд и с броя на мътещите двойки – 26. За сравнение през 2019 г. техният брой бе 20.