Izvadenite_brakonierski

Izvadenite_brakonierski

Удавени птици в мрежи на бракониери

рибарство и аквакултури (ИАРА) и доброволци от Асоциацията на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов в Бургас. Проверката е извършена по постъпил сигнал в местаната дирекция на ИАРА.

От извадените от водите на езерото мрежи са освободени други два големи гмуреца, които са били оплетени сред уловената риба. Птиците са пуснати на свобода.

Това е поредния случай на намерени мъртви птици в бракониерски мрежи в Бургаското езеро и язовир Мандра.

При извършваните през последните месеци проверки за нерегламентиран риболов все по-често инспекторите се натъкват на оплетени или удавени защитени видове птици. За разпознаването им те търсят помощта на Българско дружество за защита на птиците.

Оказва се, че бракониерският риболов е една от основните заплахи за птиците, обитаващи езерата, като освен безпокойството, което бракониерите причиняват на пернатите, в бракониерските мрежи те намират и смъртта си.

В повечето от случаите загиват птици, които са застрашени от изчезване и загубата дори и само на един екземпляр от вида би бил пагубен за популацията му.

Бургаските езера са важни места за хранене, почивка и размножаване на много световнозастрашени видове птици, затова и намаляването на тази заплаха – бракониерстовото е от изключително значение за оцеляването на тези видове.