Бизнес

Съдружниците се осигуряват според трудовата си дейност

Съдружниците се осигуряват според трудовата си дейност Осигурителните вноски трябва да се внасят върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности ква...

Плащаме местни данъци и такси вече и в "Меден Рудник"

Плащаме местни данъци и такси вече и в "Меден Рудник" До този момент всички жители на Бургас заплащаха общинските си задължения единствено в касовия салон на ул. "Александровска" N 83. Идеята на Община ...

Търговци проверяват он лайн дали са Интрастат оператори

Търговци проверяват он лайн дали са Интрастат оператори Интрастат операторите ежемесечно трябва да подават декларации в приходната агенция. С Интрастат декларации се събират данни за търговия със стоки в ...

НАП събира просрочени задължения на европейските данъчни

НАП събира просрочени задължения на европейските данъчни Те са се установили за постоянно в България или пък става въпрос за задължения на български лица към европейски данъчни администрации. Обменът на ин...

Фалшиви варианти на годишни отчети се появиха в интернет

Фалшиви варианти на годишни отчети се появиха в интернет Във фалшивите варианти на годишни отчети за дейността на дружествата липсват редове и клетки, които фирмите са длъжни да попълват в оригиналните обр...