Eko

Eko

70 доброволци на обучение на Атанасовско езеро

 край Бургас. Повечето от тях ще се включат в наблюдението на прелитащите по миграционния път Виа понтика птици. От север до Бургас вече стигнаха първите големи ята от щъркели поели ежегодния си път на юг. Участниците в бригадата може да имат шанса да видят от "Точката" /емблематично място за следене на миграция/ пика на преминаващите през страната ни бели щъркели. Той се очаква в един от последните дни на август. Всички "точкари" ще бъдат обучавани от специалисти, както в разпознаването на птици в полет, така и в броенето им по време на прелета. Над 70-те бригадири тази година ще се трудят основно в защитените местности "Пода" и "Бургаски солници". На двете места ще бъде подобрено състоянието на изкуствените платформи, служещи за гнездене на гривестата и речната рибарка. Доброволците ще се постараят да подготвят "родилните домове" на птиците за следващия размножителен сезон, като ги засипят с прясна кал. Нов "остров" за птиците ще бъде изграден в защитена местност "Пода". Тя ще се сдобие и с три нови кацалки – места за почивка на много видове птици, които използват езерата на Бургас, като ресторант, от който зареждат храна, необходима им за дългия прелет към по топлите страни.Eko2

Болшинството от бригадирите ще минат и през тръстиката. На тазгодишната бригада те ще имат отговорната роля да почистят от тръстика само онези участъци във водоемите на "Пода", които са недостъпни за специализираната плуваща машина, която на есен ще продължи косенето на тръстиковите масиви. Всяка година десетките доброволци, участници в природозащитната бригада, помагат за подобряването на състоянието на влажните зони около морския град. Езерата на Бургас са важни места, както за дивата природа, така и за нас хората. Използват се за отдих, туризъм и практикуване на различни хобита, като риболов, наблюдение на птици и фотография. Животът в лагера край солниците ще бъде обогатен с две арт ателиета с природни материали, с вечерни презентации на различна тематика и прожекции на документални филми за българската природа. Най-голямото предизвикателство на тази бригада ще бъде заснемането на документален филм за бургаските езера и техния жив свят.