93 паралелки приемат ученици през 2011-2012 г. на представители на общините и училищата на територията на област Бургас, съобразени са също така с  анализите от предходни години.

 

Проектът на държавния план-прием на държавните и общински професионални училища включва 93 броя паралелки, отразяващи обективно потребностите на бургаски регион. В този брой влизат и пет паралелки със статут "защитени професии", които дори да не съберат минималния брой ученици ще продължат да функционират. Четири  специалности в Професионална гимназия по морско корабоводене "Свети Никола" и една в Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов".

Одобреният от комисията държавен план - прием 2011/2012 предстои да бъде утвърден на 10 Февруари от Министъра на образованието, младежта и науката.

В заседанието участваха ресорният зам.-областен управител Златина Дукова, директорът на РИО-Бургас Виолета Илиева, представители на Агенцията по заетостта и Бюрата по труда в областта, работодателски и неправителствени организации, представители на синдикатите, както и на всички общини в бургаски регион.