Венцислав Венев е избран с пълно мнозинство за председател на БТС

Венцислав Венев е избран с пълно мнозинство за председател на БТС

Българският туристически съюз (БТС) с нов председател. Най-старата неправителствена организация в България със 126-годишна история е оглавена от Венцислав Венев - председател на клуба по ориентиране "НСА - СиВен" към катедра "Туризъм, алпинизъм и ориентиране" в Национална спортна академия "Васил Левски". Той е избран на провелото се Отчетно-изборно събрание на организацията.

"Поставил съм си цел да превърнем БТС в най-авторитетната и ключова национална организация, която се занимава със социален туризъм в България. Това е свързано със здравословния начин на живот и с привличане на младите хора към туризма. Необходима е тотална промяна в управлението и в административната ни структура, тъй като нямаме финансова помощ от държавата, от държавни институции или НПО. Ще ползваме добри практики на БТС от миналото, свързани с неговото управление, ученическия туризъм, екскурзионните летувания и др. С цел постигане на добри финансови резултати ще анализираме дейностите и финансовото състояние и ще предприемем мерки за премахване на дейности, които водят до неоправдани разходи", заяви Венцислав Венев.

В системата на БТС се стопанисват 236 обекта, в т.ч. хижи, туристически спални, учебни центрове, хотели, заслони, къмпинги и други с около 13 000 легла.

Според новият председател, получаването на сертификат за НОСТД ще подпомогне финансирането на социални дейности и стимулирането на спортно-туристическите дейности, укрепването на клубовете и на дружествата по места, поддържането на недвижимата собственост на съюза.

Амбициозна цел на управлението е планинските водачи, подготвени в центровете на БТС, да са на най-доброто ниво в България. Ще бъдат установени тесни контакти с университетите и центровете, които подготвят кадри за туризма. Техни кадри, заедно с такива, обучени в системата на БТС (Център за обучение на планински водачи, Център за обучение по ориентиране, катерене, планинско бягане, ски, планинско колоездене, каньонинг и други популярни спортове), ще се внедряват в туристическите дружества и така ще бъде подмладен кадровия състав на организацията.

Предстои разработване на 10-годишна стратегия за развитие на сдружение "Български туристически съюз" – на спортно-туристическите дейности, за управление на недвижимата собственост на съюза, актуализиране на нормативната база на туристическата маркировка и др. Предвижда се и активна работа по реализиране на проекти, финансирани по европейски и национални програми.