Съветниците подкрепиха докладната записка с мнозинство. Снимка Архив Черноморие-бг

Съветниците подкрепиха докладната записка с мнозинство. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас ще търси финансиране за реализацията на Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии с проектно предложение по Процедура на подбор на проекти - "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)". Общината ще стане член на едноименно сдружение, в което ще влезе и университет "Прф. д-р Асен Златаров" и частни здравни заведение.

Докладната записка предизвика дебати в залата на Общинския съвет. "Идеята е добра. Оказва се, че има нужда от даден тип оборудване за спасяване на човешки живот. Община Бургас има горчив опит с участия в сдружения. Ние ще дадем 3 млн. лева, а според устава Общината може да бъде изключена с обикновено мнозинство. Защо предложението не е за дружество по Търговския закон? То също може да кандидатства за финансиране със свои проекти. И другото ми предложение е решенията да се вземат с 4/5", каза Константин Бачийски от СЕК.

Според съветникът от ГЕРБ Бойчо Георгиев, не е нужно да се противопоставят хората. А според колежката му Калояна Живкова, генетиката не е лукс.

Според зам.-кметът в Община Бургас Йорданка Ананиева, няма пречка да бъде увеличено участието на Общината в сдружението, което ще кандидатства с проекта.

В гласуването участваха присъстващите 48 от общо 51 съветници и те гласуваха "за" докладната записка.

Според нея встъпителна/учредителна вноска за Община Бургас ще бъде в размер на 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева, а годишната вноска за 2020, 2021 и 2022 години в размер на по 950 000 (деветстотин и петдесет хиляди) лева. ОбС одобри и годишен членски внос за Община Бургас за годините след 2022 г. - 5 000 (пет хиляди) лева.