dsc_5637

dsc_5637

Бургаските деца се хранят по стандарт

В нея взеха участие директори на бургаски училища и градини, представители на фирмите - наематели на ученическите столове, на Агенцията по безопасност храните, Регионална здравна инспекция и общинска дирекция "Образование". Те коментираха последните  изменения в нормативната уредба, касаеща храненето в детските и учебните заведения.

Менюто в детските заведения и училищните столове се обявява на сайта на общината, в администрацията има назначен технолог по храненето, който следи за това на учениците да се предлагат единствено здравословни и безопасни храни. В училищата има съставени комисии, които осъществяват регулярен контрол. При проверките, осъществявани от община Бургас, се включват и родители, за да има максимална прозрачност.

Представителите на регионалните институции, осъществяващи контрол върху храненето в ученическите столове, представиха информация от последните проверки, направени в хранителните блокове към детските заведения в община Бургас. Те са показали, че в повечето обекти материално-техническата база е в отлично състояние, спазват се всички хигиенно-санирани изисквания, реализирани са необходимите ремонти, оборудването е в добро състояние. Храните се съхраняват правилно и са с ясна маркировка - с изписани  производители и доставчици, партидни номера, водят се чеклисти и дневници, има предварително изготвени и оповестени менюта. Община Бургас е предоставила на хранителните блокове към учебните заведения наръчници за прилагането на нормативните уредби. Предстоят тематични проверки, които ще установят правилно ли е разпределено съдържанието на храните и съобразено ли е с физиологичните норми на хранене.

С всяка изминала година все повече деца в Бургас използват училищните столове. И през тази учебна година общинска администрация ще продължи да води кампания сред родители и ученици за ползите от здравословното хране и промотирането на учебните заведения като места, които предлагат разнообразна и пълноценна храна.