Учениците ще се обучават в обзаведена класна стая. Снимка Архив Черноморие-бг

Учениците ще се обучават в обзаведена класна стая. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаското СУ "Иван Вазов" обявява прием в първи клас за учебната 2020/2021 година. Ще бъдат приемани ученици в една паралелка от 22 деца с разширено изучаване на английски език, математика, рисуване и керамика.

Първокласниците ще се обучават в просторна обзаведена класна стая по програмата на Община Бургас - "Първокласно начало". Тя разполага с интерактивна дъска, децата ще работят и с индивидуални таблети. За сигурността и спокойствието на родителите за първокласниците има отделен вход, 24-часово видеонаблюдение, физическа охрана, без достъп от външни лица.

Училището разполага и с игротека, физкултурен салон, столова за хранене.

Записванията започват от 12-ти май чрез електронната система на Община Бургас или чрез подаване на заявление в училището от 09.00 до 15.30 часа.