Елена Иванова: Оптимистка съм, въпреки че и следващият сезон ще е труден

Темата сама по себе си беше широка, но акцентите в дискусията бяха свързани със състоянието на пътната и инженерната инфраструктура, собствеността върху инфраструктурата на “Слънчев бряг-изток”, концесиите на плажовете, издаването на визи за руски граждани и туристи от бившите съветски републики, недостатъчните средства за национална реклама и ефективното им използване.

 

- Какви изводи могат да се направят от проведената среща?

- На срещата имаше атмосфера на диалогичност между представителите на държавата, общините, бизнеса и сдруженията с нестопанска цел в бранша на туризма. Не е само мое мнението след кръглата маса, че в лицето на Иво Маринов браншът “е открил” точният човек на точното място за решаване на натрупаните и натрупващите се проблеми в туризма.

- Вие представлявахте Съюза на собствениците в Слънчев бряг, но проблемите на неговите членове са и проблеми на голяма част от хората, живеещи и работещи на територията на община Несебър. На каква  чуваемост  и за какво разчитате на  държавните институции за  решаване  на  проблематиката в туризма, респективно  в  несебърската община?

- Като управителен съвет, ние нееднократно сме заявявали, че неотложен проблем №1 за нас и нашите членове е статуса на “Слънчев бряг”АД и инфраструктурата на комплекса в източната част, чиито собственик и стопанин е акционерното дружество. Това разбира се е общ проблем, както и този за  строително-монтажните работи по окончателната реконструкция и модернизация и пускане в експлоатация на пътя летище Бургас-Слънчев бряг. Недостатъчните средства за национална реклама от една страна и неефективното им използване от друга. Осигуряването на сигурността и безопасността на туристите. Оптимизиране работата на консулските служби в Русия, ако остане да действа системата на аутосорсинг. Статута на курортите с национално значение, като специфични селищни образувания и формата им на управление. Възможните решения  на част от тези проблеми обаче изисква и промени в нормативната база, отразяващи необходимостта от категоризация на хотелските комплекси за жилищни нужди в западната зона комплекса (и не само там) и регламентиране на статута на неправителствените организации в туризма.

- Какво по-точно ще се променя и дали това ще се осъществи за следващия сезон при положение, че за промяна на дадена законова рамка са необходими поне 6 месеца?

- По време на кръглата маса беше оповестено, че започва да работата по нов Закон за туризма и неотложни промени в Закона за устройство на територията. Ще се търси и правната  рамка на лисващото досега туристическо райониране, което няма да съвпада  със съществуващите досега административни граници и ще бъде насочено към подобряване на връзката и взаимодействието между държавата, общините и бизнеса и повишаване качеството на туристическия продукт, предлаган на международните туристически борси. Всичко това ще намери отражение в новата работна стратегия за развитие на туризма до 2025 г.

- Туристическият сезон, макар и не така активен, все още продължава. Каква е Вашата първоначална оценка за неговото протичане?

- Сезонът не започна по най-добрия начин. Неговата оценка обаче не може да бъде самоцелна, а на фона и във връзка с останалите съседни дестинации  в  условия на световна финансова и икономическа криза. Имаше индикации още в края на миналия сезон, а и след туристическите борси в Лондон, Берлин и Москва, че “Лято 2009” ще бъде минусово. Въпросът беше за параметрите на минуса.

Ако в съседните държави, членове на Европейския съюз, каквито са Гърция и Кипър, както и в тези, които не са членове като Турция и Хърватска, държавата приложи адекватни за кризата мерки, то у нас браншът бе оставен сам на себе си,като в онази максима, че “Проблемите на давещите се,са проблем да самите давещи се”.

Е, българския туризъм, респективно този в Слънчев бряг, не се удави, но това не стана заради спасяването му от държавата.Тя въпреки някои обявени намерения, остана в позицията на страничен наблюдател. Тук му е мястото да се изкаже дължимата благодарност на ръководството на Община Несебър,на Общинския съвет и на кмета на общината Николай Димитров. Затова, че те гласуваха необходимите финансови средства за осигуряване на допълнителен контингент полицаи и пожарникари, а също така и за обезпечаване на  инфраструктурните дейности за активния туристически сезон, както и фактът, че уличното осветление на Слънчев бряг беше осигурено именно със средства на Община Несебър.

- Благодарността със сигурност е заслужена, но предприетите общински мерки бяха по-скоро за закърпване на положението за този сезон. Кризата се чувства, но не се знае кога ще отшуми. Докога хотелиерите могат ще да издържат в тази критична обстановка?

- Трудно е да се прогнозира. Но аз, както и някои мои колеги, смятам че на кризата трябва да се гледа, и възприема, и като фактор за оцеляване на  браншовиците в туризма и “изчезване” на спекулантите в туристическия бранш. Какво имам пред вид? В условия на криза “се пресява” качеството на персонала в бранша. От една страна се освобождава работна ръка, а от друга може да се наеме най-доброто от нея. И тази част трябва да се съхрани и да се квалифицира, възможно най-добре, защото по-рано или по-късно кризата ще отшуми, а кадрите за качествено обслужване отново може да се окажат се дефицит. Кризата стеснява пазара, но в туризма ние сме на ръба на най-ниските цени, като се има пред вид предлагането.

Цените на предлаганите пакети услуги няма да се намалят просто ей-така. При криза стремежа на браншовиците е да запазят ценовите нива, като на място се предлагат  бонуси под формата на разнообразни услуги.

И през този сезон едни хотели бяха пълни, а други-полупразни. И това не идва от кризата, а от професионализма. Аз съм убедена, че в “Слънчев бряг-изток”,където има хотели, добре позиционирани  и с име на международния пазар, ще бъде отчетен добър сезон.

- Да се върнем към  параметрите на “минусовия” сезон.

- Аз вече споделих, че оценката за сезона не трябва да бъде само във вътрешен план, а във връзка и с конкурентните дестинации. Мисля че, за този сезон няма да се сбъднат първоначалните най-мрачни прогнози. Очертава се чувствителен спад на туристите от основните пазари, каквито са германския, британския и скандинавския.

И нарастване на туристопотока от държави като Франция, Белгия, Холандия, Полша, Унгария, Румъния и Русия, въпреки трудностите по издаване на визи. Българските туристи също бележат ръст в Слънчев бряг.

Данните са приблизителни и неокончателни, но при цялата му условност сезонът

в Слънчев бряг няма да има спад от 20-30 %, че до 50 %, както се тиражира в някои медии. На фона на спада за  дестинации като Испания, Гърция и Кипър, за който в медиите се пише, че варира около 25 %,очакванията ми са нашият спад да достигне 10-12 %, което е в рамките на нормалното при тази световна пазарна ситуация.

- Преди да поговорим за следващия сезон, какво може да се каже за оплакванията на туристите за този, а и за черния PR за българския туризъм, респективно за Слънчев бряг?

- Оплакванията на туристите са за какво ли не, но могат да се обобщят към традиционните,като изключим тези на т.н. “професионални” туристи. В абсолютен дял най-много са оплакванията във връзка с шумовата среда, таксиметровите услуги, чейнчбюрата, репатрирането на леки автомобили с повод и без повод, транспортната схема и паркирането, уличната престъпност.От храната и напитките оплаквания (почти) няма.Такива, макар и рядко, има от обслужващия персонал, който все още е слабо мотивиран и като че ли не може да свикне със задължението си да бъде винаги усмихнат и приветлив.

Има и един нов вид оплаквания, при който едни туристи се оплакват от други туристи в даден хотел. Това е в резултат от преструктурирането на туристопотока.

Колкото за черния PR, смятам че той по един или друг начин е дело на конкуренцията извън страната. Защото, съгласете се няма как и в Скандинавските страни,и в Русия, както се тиражира в тамошни медии да има заболели от т.н. свински грип, заразили се в Слънчев бряг, при положение, че тук няма нито един регистриран болен. За мен като човек от бранша става въпрос за поръчкови публикации, платени от заинтересовани страни.

- Да хвърлим поглед към следващия сезон – “Лято 2010”. Какви са очакванията Ви - песимистични или оптимистични?

- Смятам, че той ще бъде също труден, но очакванията ми са по-скоро оптимистични. Оптимизмът ми идва оттам, че и в Германия и във Франция на правителствено равнище обявиха, че икономиките им вече са в процес на излизане от кризата. От 1 януари 2010  ще отпаднат и визите за македонски и сръбски туристи. При договарянето с туроператорите за следващата година се отчита повишен интерес към дестинацията Слънчев бряг. Макар че това няма как да се отнася за всички хотели.

В Съюза на собствениците все още не сме стигнали дотам да прилагаме обща гъвкава ценова политика. При нас има хотелиери, които вече са си погасили кредитите към банките и са освободени от тежки финансови задължения. За тях ще е по-леко и те ще издържат и ще преживеят, ако осигурят добра заетост на легловата база при по-ниска норма на печалба. Новите хотелиери обаче,които тепърва прохождат на  пазара,изграждайки обектите си предимно с кредити, нямат да имат възможност за гъвкавост в ценовата си политика и ще оцеляват много по-трудно на свободния туристически пазар.

Няма как очакванията ни да са еднозначни. Въпреки това, аз съм оптимистка.

Искам да използвам възползвам възможността чрез вас да поздравя всички членове на съюза и работещите в Слънчев бряг с Международния ден на туризма 27-ми септември.

Максим Момчилов