Иззеха кантари и проводници от нелегални пунктове за изкупуване на метали от Първо Районно управление "Полиция", сектор "Икономическа полиция" и Специализираното подразделение за охрана на обществения ред и борба с безредиците към ОДМВР – Бургас, под ръководството и наблюдението на Районна прокуратура - Бургас.

 

Проверени са няколко частни домове в квартала, за които са постъпили сигнали, че са обособени като незаконни пунктове за изкупуване и площадки за съхранение на черни и цветни метали. Тези пунктове са на улиците: "Зора" № 43 –  пункта се обслужва от 35-годишния С.Щ. от Бургас, "Тамара" № 16 – пункта се обслужва от брата на С.Щ. – А.Щ., 42-годишен от Бургас, "Тамара" № 20 – пункта се обслужва от брата на С.Щ. и А.Щ. – Б.Щ., 32-годишен от Бургас, "Страцин" № 19 - пункта се обслужва от 23-годишния К.А. от Бургас и на "Владислав" № 43 - пункта се обслужва от 43-годишния В.Ч. от Бургас.

Иззетите вещи са оставени на съхранение на площадка за скрап в Бургас. Братята С.Щ., А.Щ. и Б.Щ., както и К.А. и В.Ч., са задържани за срок от 24 часа. Спрямо В.Ч., С.Щ. и брат му А.Щ. е предприето задържане за срок от 72 ч. с прокурорско постановление. Работата по случаите продължава от служители на Първо Районно управление "Полиция" - Бургас.