DSC_7234

DSC_7234

Маруся Любчева: България и Румъния да се присъединят към Шенген демократите в Европейския парламент. На него дискутираха предстоящото приемане на България и Румъния в Шенген. Повод за дискусията бе споделено становище на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу пред френски медии. Според него двете държави са технически готови за присъединяване към зоната, но други държави са против тяхното присъединяване. Председателят на Групата Ханес Свобода сподели в стъпителното си слово, че подходът на някои страни по този въпрос се е превърнал от обективен в емоционален, а това води до негативни нагласи и забавяне на присъединяването на двете страни към Шенген до безкрайност. Маруся Любчева се съгласи с мнението му, а като причина за това изтъкна обвързването на въпроса за свободното движение на хора с проблеми като ромите, вътрешната миграция в Европейския съюз, бежанците, нелегалните имигранти от Северна Африка и др. Г-жа Любчева изрази мнение, че това са проблеми, касаещи целия Европейски съюз, а не само България. Затова е необходимо да се намери общо решение за всички държави.Това са проблеми не само на управляващите, а на всички граждани. "От тази обстановка се възползват политически сили, които целят да насаждат омраза в обществото и да създават допълнителни разделителни линии. Те тласкат Европа към задълбочаване на проблемите, вместо към тяхното решаване. Опасявам се, че ако тези тенденции продължат в България, ще оставят дълбока рана в обществото ни, която дълго ще лекуваме. Проблемите на миграцията и движението на хора ще трябва да бъдат адресирани в съществуващите инструменти, програми и законодателство, при спазване на човешките права, гражданските свободи и европейските ценности  България и Румъния ще трябва да се присъединят възможно най-скоро към Шенгенското пространство", сподели Маруся Любчева. Социалистите се обединиха около идеята да бъде създаден документ, съдържащ ясната позиция на Групата, относно присъединяването на България и Румъния към Шенген.