На 1-ви юни разиграват на търг плажове без стопани

Комисията, назначена със заповед на областния управител Константин Гребенаров е установила, че подпорната стена на плажа на къмпинга, отделяща бреговата ивица е силно наклонена и представлява опасност за плажуващите. От областна администрация подготвят писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и община Поморие с молба за вземане на спешни мерки по брегоукрепването на въпросния плаж. Експерти от администрацията са убедени, че още не е късно този плаж да бъде отдаден под наем стига да се предприемат навреме необходимите действия по обезопасяването му.

 

В списъка с останалите единадесет плажа влизат "Поморие – почивни станции", "Сарафово – юг", "Бургас – централен", "Крайморие – север", "Крайморие - юг", "Вромос", "Черноморец", "Алепу", "Малък плаж – Лозенец", къмпинг "Делфин", "Резово". Сред изброените най-скъпа е първоначалната наемна годишна цена за бургаския плаж (254 061 лева), а най-евтин - плажът на "Резово" в община Царево - 847лева. Новото е, че за първа година, съгласно Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове, приета с постановление №67 на Министерския съвет, първоначалните тръжни годишни наемни цени на всички плажове са намалени с около 30 %, също така срокът на договора е променен на пет години.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден до 17.30 ч. на 31-ви май в Центъра за адмиинстративно обслужване – първи етаж в сградата на областна администрация Бургас. Условията и изискванията към участниците, тръжна документация, цени и др. са поместени в сайта, а достъпът до всеки един от предлаганите плажове е свободен и желаещите да участват в търга могат да ги огледат предварително.