На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба. Снимка Община Варна

На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба. Снимка Община Варна

Над 250 пенсионери до момента са се записали за прегледи по безплатните общински профилактични програми, като най-търсените са скрининг на диабета, на щитовидната жлеза, както и програмите за профилактика на женското здраве. "Инициативата е полезна, има много желаещи", заявиха представители на "Съюза на пенсионерите 2004" пред кмета на Варна Иван Портних, който бе гост на отчетно-изборната конференция на организацията. Събитието се проведе в зала "Пленарна", а доклад за дейността на съюза изнесе доц. д-р Геновева Михова.

"С интерес изслушах годишния отчет, който маркира редица въпроси и проблеми, които заедно можем да решим. Благодаря на всички за активната социална и обществена дейност, която развивате. Може да разчитате на нашата подкрепа", заяви кметът. 

На територията на община Варна функционират 24 пенсионерски клуба. От общинския бюджет ежегодно се отделят средства за възнаграждения на 26 уредници на клубовете, както и за тяхната издръжка - за минерална вода, материали и консумативи, разходи за ток и вода. Тази година за дейност "Клубове на пенсионера, инвалида и други" в бюджета са предвидени 176 000 лева, част от тях за основен ремонт на пенсионерския клуб в квартал "Галата", за текущи ремонти и доставка на климатици в клубовете. Община Варна подпомага пенсионерските организации при реализиране на различни инициативи, като фестивалът "Листопад на спомените", "Есенно ехо от раковината", спортният празник "Спартакиада". С решение на ОбС се издават безплатни карти за градския транспорт на граждани на възраст над 65 години - за една линия, и над 67 години - за 2 линии.