НАП погна държавните служители

143 държавни служители от Бургаска област следва в двуседмичен срок от уведомяването им да направят преводи по сметките на приходната администрация. Те могат да се свържат и с публичен изпълнител за допълнително уточняване на вида или размера на задължението. Първите преводи вече са факт, уточниха от НАП-Бургас. В случай на липса на постъпило плащане от задълженото лице, ще бъде извършена пълна проверка за наличие и на други непогасени задължения. До работодателите ще бъдат изпратени вече втори писма, в които конкретно ще се упоменават имената на некоректните към фиска държавни служители. Освен това работодателите ще трябва да известят тези служители, че заплатите и банковите им сметки ще бъдат запорирани с цел ускорено изплащане на задължението. За област Сливен размера на задълженията от този вид е 11 000 лева, а за Ямболска област 7 567 лева.

 

 

От НАП-Бургас информираха още и за 710 лица от сферата на частния бизнес, които сами са декларирали осигурителни задължения, а същевременно не са ги внесли. Просрочените осигуровки са за близо 5 милиона лева. Лицата вече са известени за предстоящи действия по принудително събиране.