Областният ще проверява концесионните договори за плажовете

Правата са му делегирани от МРРБ. Гребенаров се срещна двадесет и пет собственици, управители или представители на концесионните фирми, стопанисващи плажовете в региона.

 

 

"Днешното събиране има една единствена цел, а именно желанието на областна управа да работи с вас в диалог и сътрудничество. Сигурен съм, че ако положим усилия може да работим заедно, като от съвместната ни дейност ще спечелят жителите и гостите на областта", каза Гребенаров. Той е назначил комисия, включваща служители от Областна администрация, представители на институции като РДНСК, РИОКОЗ, РИСВ, ОД на МВР, Морска администрация, както и на общината, на чиято територия се намира съответният плаж. Комисията ще извършва проверки, ще съставя актове за установяване на административни нарушения и ще издава наказателни постановления.

"Ние не сме ваши врагове и основната ни цел не е да съставяме актове. Но от своя страна сме длъжни да се грижим за интереса на гражданите, затова молбата ми е да преразгледате договорите си, да погледнете схемите с границите, да съгласувате с общините  разрешителното за  временните обекти, както и да осигурите човек, който да е на самия плаж и към когото директно да се обръщаме при наличие на проблем", допълни губернаторът.

Комисията ще работи по график, както и при сигнали от страна на граждани. Още другата седмица стартира обход по всички плажове, с цел запознаване с подготовката на концесионерите за предстоящия летен сезон. Комисията ще проверява доколко са спазени условията по осигуряване на водно спасяване, обезопасяване на прилежащите акватории, здравно и медицинско обслужване, санитарно – хигиенно поддържане и създаване безопасни условия за ползването на морските плажове в областта. Областният управител изрази готовността си в състава на комисията да бъде включен и представител на концесионерите. Предстои следваща среща, на която освен тях ще бъдат поканени и представители на държавни институции, имащи отношение по темата. До края на срещата концесионери и наематели споделяха конкретни за техните плажове проблеми – за липса на ток и вода, изяденат от морето брегова ивица, намаляваща територията, предмет на договора им, сумите, които плащат за анализ на морската вода, както и опасните кейове на някои от плажните ивици.