Това е последното заседание на ОбС - Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Това е последното заседание на ОбС - Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаският Общински съвет се събира на последно заседание от мандат 2015-2019 година. 62-та сесия започва днес в 10.00 часа в културен център "Морско казино". 34 точки са включени в дневния ред. Първите са докладни записки на кмета Димитър Николов и са свързани с предложения за удостояване със званието "Почетен гражданин на Бургас".

Съветниците ще гласуват предложения за Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд, както и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Спортни имоти".

В местния парламент ще бъде обсъден и евентуално приет нов дълг, който Община Бургас иска да тегли. Той е свързан с проекта на Общината: "Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация". Предвижда се той да бъде реализиран чрез комбинирано финансиране - чрез Оперативна програма "Региони в растеж" и чрез поемане на общински дълг.