Опашка пред полицията заради новите документи

За целта бе въведен плавен график в звената "Български документи за самоличност", "Пътна полиция", "Миграция" при Районните управления на Областните дирекции и СДВР, е да улесни гражданите в постъпателното въвеждане на новите документи за самоличност.

 

От днес започна приема на заявления за български лични документи и по двата вида услуги – бърза и експресна. Със стартирането на новите документи за самоличност се въвеждат редица улеснения: целият комплекс услуги – подаване на готово попълнено заявление, сверяване на данните за съответствие, фотографиране и снемане на отпечатък за международен паспорт и получаване на готов документ, ще се извършват на едно гише. Мобилни екипи ще реагират на молби за посещение в домовете на трудно подвижни хора. В бъдеще се очаква да бъде въведена и възможност за електронна услуга – след доизграждане на мрежата за електронно заплащане в държавната администрация.