Vatyr1

Vatyr1

Отбелязват в музея Световния ден на водата

озаглавена "Със смях и игри за водата и живота в нея да разкажем ние". Чрез занимателни задачи и забавни игри в залите на музея ще запознаят децата със заобикалящите ни водни басейни, водните животни, както и ще им обърнат внимание колко е важна за хората и другите живи същества водата. Вярваме, че екологичното съзнание на децата се възпитава още от ранна възраст и чрез подходящи интересни игри, това може да бъде осъществено по най-достъпен и приятен начин.

Задачките и игрите, които сме подготвили в Природонаучния музей за децата, ще ги запознаят с наличието на сладка и солена вода, с това, че едни видове организми се срещат в соленоводни, а други – в сладководни басейни, както и друга полезна за тях информация. Децата ще оцветяват, ще разпознават животни от приказки, ще откриват скрити водни обитатели, ще търсят кои видове живеят в Черно море, в реки, в езера. Гостите ни от ЦДГ "Слънце" са подготвили кратка програма с драматизация и стихотворения по темата за водата. Надяваме се, че в забавления и игри децата ще се запознаят с много нови водни организми и ще се научат, че е важно да се пази природата чиста – както водата, така и другите нейни компоненти.