Ptici

Ptici

Посветиха уикенд на мигриращите птици уикенд на месец май световната общност отбелязва един уикенд, посветен на опазването на мигриращите птици и техните местообитания. Различни акции, фестивали, наблюдения на птици и др. събития привличат хората по целия свят за отпразнуването на дните на мигриращите птици. Тази година 10 и 11 май са посветени на мигриращите птици.

Прелетните птици се свързват с всички краища на света по време на техните миграции. Световният ден на мигриращите птици е глобално събитие, чрез което се надяват да се обединят организации, правителства и отдадени хора, за да се защитят мигриращите птици за бъдещите поколения. Световният ден за мигриращите птици работи като мрежа, която да повиши обществената информираност за мигриращите птици и тяхното значение, а също и свързва групи от хора да споделят, празнуват и да се учат един от друг.

Атанасовското езеро е най-важното място за птиците, използващи миграционния път Виа Понтика. Тук се събират пътищата на прелетните птици и ежегодно преминават 40 000 грабливи птици от 30 вида и 180 000 водолюбиви птици от 5 вида. Най-многобройни са осоядите и малките кресливи орли, както и белите щъркели и розовите пеликани. Всяка есен на Точката (специално място за наблюдение на миграция в северната част на Атанасовско езеро) се събират стотици любители на птиците, за да наблюдават чудото на миграцията.

Важно е езерото да бъде опазено в сегашното си състояние и да не се допусне изграждането в близост на съоръжения, вятърни перки и други заплахи, които да застрашат многобройните птици, които преминават по небесната магистрала всяка година по два пъти - на пролет към местата за размножаване и наесен към местата за зимуване.