Lekar4

Lekar4

Повече заболели от чревни инфекции във Варненско

1 случай на дезинтерия.

За поредна седмица е регистрирано нарастване броя на болните лица от Вирусен хепатит: регистрирани са 29 лица - 28 от предходната седмица. От тях 11 са с хепатит тип А. Останалите случаи са все още неуточнени. Заболеваемостта от въздушно-капкови инфекции е в нормалните за сезона граници. 
Регистрирани са съответно 38 срещу 37 случая спрямо предходната седмица, като това е за сметка на на варицелите - 31. Има регистрирано едно лице, ухапано от кърлеж и заболяло от Лаймска болест. 
В имунизационния кабинет са преминали общо 34 лица. Проведени са 26 имунизации. С ваксина против жълта треска са обхванати 18 лица.В консултативния кабинет по СПИН през отчетния период безплатно са консултирани и изследвани 25 лица. 

Днес+