Правителството подписва споразумение с "Кроношпан" Бургас

 

Целта на документа е да бъдат регламентирани редът и начинът за осъществяване на ползотворно сътрудничество между заинтересованите страни за постигане на устойчиво и природосъобразно ползване на дървесината от българската гора. С него ще се регламентира и използването на дървесина за производствените нужди на "Кроношпан" с доказан законен произход.

Фирма "Кроношпан" е създадена през 1897 г. в Австрия и има 26 завода в 24 страни за производство на плочести материали от дървесина. Тя стъпва на българския пазар преди 12 година и днес вече има  2 завода и 1 логистичен център, с което доказва, че е утвърдено име в сектора.