Heling

Heling

Правят хладилно помещение за рибарите в Поморие

са много, но развитието на отрасъла е важно, както за туристическия облик на града, така и заради големия брой хора, заети в тази област. За подобряване на условията за съхранение на улова на местните рибари, община Поморие кандидатства за финансово подпомагане с евро средства.

При одобрение на проекта, два ледогенератора ще бъдат монтирани в хладилно помещение, което ще се намира в непосредствена близост до пристанището и ще могат да се ползват безплатно от всички рибари. Това ще гарантира на потребителите качеството на продукта и ще повиши търсенето на риба в района. С новото хладилно помещение ще се покрият изискванията на ЕС за санитарен контрол, стандарти на качество и безопасност на храните. То ще бъде с височината 2500 мм, като в него ще бъдат разположени два бункера за съхранение на произведения лед.

Проектът на общината Поморие "Промоционална кампания за подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Поморие" ще популяризира дейността на рибарите и техния продукт чрез изработка и целесъобразно разпространение на рекламни материали – брошури, флаери, плакати, билбордове, както и създаването на интернет страница. Всички рекламни материали, свързани с кампанията, ще бъдат изработени с единна графична визия, лого и слоган.