Прокуратурата подготвя протест срещу РДНСК и Община Бургас

Прокуратурата подготвя протест срещу РДНСК и Община Бургас

Строежът на 17-етажната сграда в комплекс "Лазур" срещу експозиционен център "Флора" трябва да спре, докато не се произнесат компетентните органи. Това пише в писмото на окръжния прокурор Андрей Червеняков, изпратено на 9-и октомври до Инициативния комитет, който се обяви срещу строителството.

В края на лятото излезе и решение на съда, че издадението от Община Бургас разрешителни за строеж са незаконни.

"С разпореждане на ОП от 26-и април 2017 година по пр. 1630/17 г. е указано на длъжностните лица при административните органи РДНСК-ЮИР град Бургас и Община Бургас да съобразят обстоятелството, че при наличен протест, респективно образувано административно производство се спира по силата на закона (чл. 216, ал. 4 от ЗУТ) изпълнението на протестирания акт до разглеждане на протестите от съответните органи - началника на РДНСК Югоизточен район Бургас и Административния съд. Указано е на горепосочените административни органи в качеството им на контролни такива и съобразно законовите им компетенции да извършат проверка на място за изпълнението на пряката законова норма - чл. 216, ал. 4 от ЗУТ относно спряното изпълнение на протестираните актове", пише в писмото на прокурор Червеняков.

От Прокуратурата подготвят протести срещу бездействието на административните органи РДНСК ЮИР - Бургас и Община Бургас да извършат фактически действия по приложимостта на законовата норма.

Пълният текст на писмото на прокурор Червеняков се чете в снимките по-долу.

Галерия