Няма констатирани нарушения на двата плажа. Снимка Архив Черноморие-бг

Няма констатирани нарушения на двата плажа. Снимка Архив Черноморие-бг

Експерти от Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) и представители на Община Поморие провериха двата плажа в морския град. Проверките са извършени по два сигнала, получени на зеления телефон и тел. 112, за наличие на  пластмасови отпадъци в крайбрежните морските води на плаж "Поморие - северен" и за наличие на отпадъци и замърсяване с битово-фекални води на плаж "Поморие - изток".

По време на първата проверката бе извършен обход на плаж "Поморие - северен" и прилежащата му плажна ивица, който е със свободен достъп, не е отдаден на концесия и се стопанисва от Община Поморие. Констатирано е наличие на единични бройки пластмасови и дървени отпадъци, изхвърлени от морето, за което на общината е направено предписание за почистване в еднодневен срок.

По- късно същия ден  бе  извършена проверка и по втория сигнал  на плаж "Поморие - изток", отдаден под наем на фирма "Ауто фактор" ЕООД, която осигури свой представител. При извършения оглед се констатира, че плажната ивица е почистена от концесионера, не е констатирано оцветяване или специфичен мирис  на морските води.

При проверките и на двата плажа експертите на БДЧР не са установили  изтичане на битово-фекални води, налична техника и хора, осъществяващи дейности на плажната ивица и във водния обект.