DSC_0311

DSC_0311

Съставиха акт за пушене в офиса

тютюнопушене в закрити работни помещения, за което е съставен 1 акт. Издадено е 1 предписание за обявяване и предоставяне по подходящ начин на информация за гражданите за забраната за тютюнопушене на открити обществени места, цитирани в закона-детски площадки и спортни обекти по време на спортни и културни прояви.

Тази вечер инспектори ще проверяват заведения в Слънчев бряг.