Zurn1

Zurn1

Ученици учат за журналисти по евро проект

Обучението е под формата студио "Училищни медии" на проекта "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" - "Да направим училището привлекателно за младите хора" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Нчалото започна с 5-те К-въпросите: Кой, Какво, Къде, Кога и Как - основата на всяка журналистическа публикация. Предстои запознаване с основните журналистически форми и писането по принципа на "обърнатата пирамида".

В хода на обучението участниците ще покажат възможностите си и за правене на вестник. Но това ще се случи след формирането на редколегия на изданието.

Мара Момчилова