Учениците най-често стават обект на побой и кражба

Това сочат резултатите от изследване, проведено в 26 гимназии и техникуми в община Бургас. Изследването е било направено от Центъра за превенция на насилието и престъпността. В него са се включили и 20 доброволци от БСУ. Изследването е имало за цел да установи степента на насилие в училището.

 

Анкетирани са 5 300 ученици на възраст от 15 до 18 години. 2 458 оттях са били момичета. 50,4% от запитаните ученици са посочили, че са били свиделетели или са били обект на насилия у дома. 65% от анкетираните са доверили на приятел, че са били жертва на побой.

43% от запитаните са заявили, че ще се намесят, ако станат свидетели на сбиване в училище, 31% ще потърсят нечия помощ за решаване на конфликта.

Най-често насилието се случва на улицата (в 19% от случаите) и в училище в (13%). 58% твърдят, че биха се обърнали към полицията, ако се наложи. Едва 13% биха потърсили помощ в Агенцията за закрила на детето.

22% от анкетираните са посочили, че пият алкохол, 28% - пушат, а 3% - вземат наркотици.