Учредяват асоциация на спиналните хирурзи в Бургас

 

В конференцията със свои доклади взеха участие и медици от бургаската Многопрофилна болница по активно лечение – доц. д-р Стефан Станчев, д-р Николай Недев, д-р Светлозар Георгиев, д-р Любо Томов. "Форумът, на който ще се учреди Асоциацията по спинална хирургия, ще се проведе под патронажа на областния управител Константин Гребенаров и кмета на Бургас Димитър Николов. Ще има много гости от чужбина, тъй като това е събитие за медицината не само у нас, но и по света", обясни изпълнителният директор на бургаската болница доц. д-р Стефан Станчев.

Форумът е първа стъпка към осъществяването на една от целите, начертани на годишната конференция на неврохирурзите – разкриване на допълнителна специалност "Спинална (гръбначна) хирургия" поне в един от медицинските ВУЗ-ове в страната. Спиналната хирургия е направление в неврохирургията, но практикуващите специалисти са убедени, че тя има огромно бъдеще и е нужно да се отдели като нова, перспективна специалност.

България ще е първата държава в Европа, където ще има такава специалност, посочи доц. Станчев. Идеята е залегнала в доклада, подготвен от него съвместно с екип от републикански консултанти по неврохирургия – проф. Венцеслав Бусарски и проф. Панайот Танчев, озаглавен – "Спиналната хирургия – несбъдната реалност или осъществима мечта".

Друг доклад на бургаските неврохирурзи третира темата "За възстановяване на биомеханичното равновесие на гръбначната колона", където се разглеждат всички случаи, оперирани по повод нарушение на биомеханиката на гръбначния стълб – при травматични счупвания, счупвания при възрастни хора, изкривяване на гръбначния стълб при деца и възрастни.

С множество успехи в тази насока вече може да се похвали новосформираното звено по спинална хирургия в МБАЛ-Бургас с ръководител д-р Светлозар Георгиев. Макар и създадено наскоро, то е вече известно на пациенти от цялата страна, които се записват и пътуват за операция специално до Бургас.

Въпроси, свързани с лечение на травмите на гръбначния стълб, поведение при гръбначно-мозъчни тумори в гръдна и поясна област на гръбначния стълб бяха част от другите теми, дискутирани на конференцията.