Справка за задълженията може да се направи и на сайта на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

Справка за задълженията може да се направи и на сайта на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

Във Варна започна кампанията за плащане на местните данъци и такси, съобщиха от пресцентъра на Община Варна. Информация за размера на задълженията може да се получи на гише "Информация" в дирекция "Местни данъци" на  булевард "Сливница" No 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bgwww.nap.bg.

Сроковете, начините и местата за плащането им са както следва:

- данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и  данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски: първата до - 30-ти юни 2019 г., втората - до 31-ви октомври 2019 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 30-ти април 2019 г. се прави отстъпка 5%.

Патентният данък се плаща на 4 равни вноски, както следва: до 31-ви януари, до 30-ти април, до 31-ви юли и до 31ви октомври 2019 г.

За туристическия данък срокът на внасяне е до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.