Забраниха продажбата и използването на фойерверки

 

Забранява се също така извършването на търговска дейност с всички видове пиротехнически изделия с увеселителна цел без съответното разрешение, извън определените за целта места, съобразно разпоредбите на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

При неизпълнение на настоящата заповед, на нарушителите и на лицата, допуснали извършване на нарушение, ще се търси административно-наказателна отговорност.

Заповедта е връчена на Регионално звено "Полиция" при Областна Дирекция на МВР - гр. Бургас и Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" при Община Бургас, за сведение и изпълнение.

Общинска администрация се обръща към всички бургаски родители с призив да поговорят с децата си и да им обяснят възможните последствия от невнимателното боравене и въобще от боравенето с пиротехнически материали.