DSC_4527

DSC_4527

Започват водния цикъл на Созопол

Изграждането на пречиствателна станция е проблем от дълги години, но с реализиране на този проект ще бъдат решени много други проблеми, както за жителите на двата града на общината, така и за подобряване на екологичната обстановка в района като цяло. "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол- І етап" се изпълнява по договор DIR51011116-СО32/06.08.2012г., сключен между Община Созопол и Министерството на околната среда и водите, в качеството му на управляващ орган на оперативна програма "Околна среда". Договорът бе сключен от министър Нона Караджова и кмета на община Созопол Панайот Рейзи на 6-ти август 2012 г., а крайният му срок е 6-ти август 2015 г.

Общата стойност на проекта е 75 087 587,15 лева. Финансирането от оперативна програма "Околна среда" е на стойност 72 798 980,30 лева, като 58 239 184,24 лева от тази сума осигурява ЕС и 14 559 796,06 лева е финансирането от държавния бюджет. Община  Созопол участва в реализирането на проекта с 2 288 606,85 лева.

Определени са три приоритета при реализиране на проекта "Интегриран проект за водния цикъл на Созопол- І етап" І–ви приоритет - да се изгради пречиствателна станция за отпадни води "Созопол" и да се доведе събраното от съществуващата канализационна мрежа отпадъчно водно количество до нея; ІІ–ри приоритет - изграждане на канализационни помпени станции и разширение на канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и разрешително за заустване и ІІІ–ти приоритет - реконструкция и разширение на канализационната мрежа с цел предотвратяване на преливане и подмяна на канализационна мрежа.

В проекта се предвижда изграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа, колектори,  канализационни помпени станции. При осъществявянето на проекта ще бъдат изградени 6 обекта в Созопол и 9 обект в Черноморец.

Снимка Архив Chernomorie-bg.com