ty

ty

Зарибяват Вая с 4 тона бял амур

избран изпълнител, който ще извърши доставката на рибите, транспорт със специализиран превоз за жива риба, зарибяване на езерото след задължително спазване на необходимите условия за този вид дейност.

В момента върви съгласуване с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ за точната дата и протичането на цялостния процес по зарибяване на езерото. Едно от най-важните изисквания е рибата да е с местен произход от български развъдник, за да може да се адаптира по-лесно. Производителят трябва да представи документ, че рибата е от български развъдник и задължителния ветеринарно-медицински сертификат.

Използването на бял амур за борба с водната растителност или т. нар. биологичен метод е избран като най-подходящата алтернатива за езерото Вая от ИАРА, Асоциацията на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов и Института по рибарство в Пловдив.

Пред пръскане с химични препарати и механично косене на езерото компетентните органи се спряха на най-ефикасния и природосъобразен метод, който предвижда етсествено намаляване на водната растителност във водоема чрез използването на бял амур, който се храни с нея. За да има пълноценен ефект зарибяването трябва да се извършва в продължение на 5 години с екземпляри с размери над 300 г. Езерото Вая е уникален природен обект, обитаван от много видове защитени птици и затова не предполага използването на химикали и машини.

Биологичният метод изисква по-малко разходи и е с най-добър потенциал за дългосрочно управление на водната растителност. Най-ефикасен за борба с водната растителност е белият амур. Той се използва широко за контрол на растителността в канали, язовири, рибовъдни басейни и др. водоеми. Белият амур е бързорастящ вид, който в язовирите може да надхвърли тегло от 30-35 кг. и дължина над 1.20 м., а консумираните количества са от 50-60 % до около 2-3 пъти надвишаващи собственото му тегло.

В момента на еко зона Вая е поставена охрана и видеонаблюдение. Допълнителен охранителен екип с лодка на ИАРА ще осигурява ежедневен контрол срещу бракониерски набези. Уловът в езерото е разрешен само за любители рибари – въдичари, но след изтичане на забраната за риболов през май. Изрично забранен е уловът с мрежи във водоема.

Растителността в езерата е полезна, когато покрива около 15-20 % от площта на водоемите. Тя представлява хранителен ресурс, среда за обитаване на рибите и източник на кислород във водата. Когато растителността нарастне започва да се конкурира с фитопланктона, който е част от хранителната верига на рибите, ограничава мястото за движение на рибите, намалява водната площ и е причината за възникване на замори при рибите.

Вая е най-богатото на сладководна риба езеро в страната и преди години се е ползвало за промишлен риболов.